Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

مديران كيفيت ديبان،انجام دهنده ممیزی سیستم های ISO 9001-ISO 14001-ISO45001-ISO 10002-ISO/TS 29001-ISO/IEC 17025                        شرکت مدیران کیفیت دیبان، مشاور در نصب و راه اندازی خطوط تولید                                  شركت مديران كيفيت ديبان، مشاور خريد خطوط توليد صنايع مفتولی و جوش، مشاور در ارتقاء كيفيت محصول                                          شركت ديبان با تجربه بالا در استقرار سيستمهاي رضايت مشتريان

شرکت مدیران کیفیت دیبان متشکل از مدیران با تجربه صنعت کشور با هدف ارائه خدمات فنی-مهندسی در بالاترین سطح تشکیل شده است.

مهارت و دانش کارشناسان متخصص این گروه حاصل سه دهه تجربه عملی در زمینه های زیر می باشد:

مشاوره استقرار سیستم های مدیریت کیفیت

خدمات فنی و مهندسی

تکنولوژی و خطوط تولید

درخواست

طراحی محصول

درخواست

کنترل و مدیریت پروژه

درخواست

مطالعات فنی - اقتصادی

درخواست

بازرسی فنی

درخواست

مشاوره تکنولوژی جوش

درخواست

مشاوره خرید محصولات جوش

درخواست

مشاوره خرید ماشین آلات صنایع مفتولی

درخواست

مشاوره خرید ماشین آلات جوش

درخواست

آموزش

برنامه ریزی استراتژیک

درخواست

مدیریت دانش

درخواست

تشریح الزامات استاندارد

درخواست

بهینه سازی مصرف انرژی

درخواست

برنامه ریزی تولید

درخواست

مدیریت استراتژیک

درخواست