Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

مديران كيفيت ديبان،انجام دهنده ممیزی سیستم های ISO 9001-ISO 14001-ISO45001-ISO 10002-ISO/TS 29001-ISO/IEC 17025                        شرکت مدیران کیفیت دیبان، مشاور در نصب و راه اندازی خطوط تولید                                  شركت مديران كيفيت ديبان، مشاور خريد خطوط توليد صنايع مفتولی و جوش، مشاور در ارتقاء كيفيت محصول                                          شركت ديبان با تجربه بالا در استقرار سيستمهاي رضايت مشتريان

طراحی محصول

طراحی محصول - شرکت مدیران کیفیت دیبان

تیم طراحی محصول شرکت مدیران کیفیت دیبان با در نظر گرفتن اهداف تولید، الزامات مشتریان و بازار و محدودیت های  استانداردهای فنی، ملی و بین المللی با توجه به توان تولید کننده اقدام به طراحی محصول با کیفیت و صرفه اقتصادی می نماید.

برای تحقق این امر فرآیند طراحی محصول تعریف شده بر اساس محصول جدید و یا رفع عیوب محصولات فعلی می باشد که بر اساس تجزیه و تحلیل و جمع آوری داده های مرتبط طراحی فنی محصول صورت می پذیرد.