Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

مديران كيفيت ديبان،انجام دهنده ممیزی سیستم های ISO 9001-ISO 14001-ISO45001-ISO 10002-ISO/TS 29001-ISO/IEC 17025                        شرکت مدیران کیفیت دیبان، مشاور در نصب و راه اندازی خطوط تولید                                  شركت مديران كيفيت ديبان، مشاور خريد خطوط توليد صنايع مفتولی و جوش، مشاور در ارتقاء كيفيت محصول                                          شركت ديبان با تجربه بالا در استقرار سيستمهاي رضايت مشتريان

مطالعات فنی-اقتصادی

پکیج ارائه شده در بخش مطالعات فنی-اقتصادی بنا به درخواست سرمایه گذار می تواند برای ایجاد یک طرح صنعتی و یا توسعه و گسترش کارخانجات قدیمی تولیدی  باشد.

موارد بسیار متعدد در موفقیت تولید یک محصول و فروش مناسب آن وجود دارد که این بخش از خدمات شرکت قادر است تصمیم گیری را واقع بینانه و قبل از اجرا آگاهی کاملی از مسیر راه به مشتری محترم ارائه نماید.

کارشناسان خبره مطالعات اقتصادی و فنی شرکت مدیران کیفیت یبان پس از دریافت اهداف سرمایه گذاری و توسعه طبق پروتکل های دقیق و با آشنایی کامل به اقتصاد کشور نتایج را به شکل کامل تقدیم می کنند.