Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

مديران كيفيت ديبان،انجام دهنده ممیزی سیستم های ISO 9001-ISO 14001-ISO45001-ISO 10002-ISO/TS 29001-ISO/IEC 17025                        شرکت مدیران کیفیت دیبان، مشاور در نصب و راه اندازی خطوط تولید                                  شركت مديران كيفيت ديبان، مشاور خريد خطوط توليد صنايع مفتولی و جوش، مشاور در ارتقاء كيفيت محصول                                          شركت ديبان با تجربه بالا در استقرار سيستمهاي رضايت مشتريان

نظارت، ارزیابی و ارائه گواهی انطباق فنی( مواد اولیه/فرآیند/محصول )

با توجه به ارائه روشی مستند تمامی تولیدکنندگان سعی دارند تا حد امکان اطمینان مشتریان خود را نسبت به کیفیت و رعایت الزامات بدست آورند.
کارشناسان بخش فنی شرکت مدیران کیفیت دیبان با آشنایی کاملی که از استانداردهای فنی ملی و بین المللی محصولات دارند می توانند طی یک همکاری تعریف شده با حضور در خط تولید مشتریان محترم انطباق مواد اولیه خریداری شده، فرآیند تولید و محصول کامل تولید شده را با استاندارد مدنظر مشتری محترم انطباق داده پس از کنترل آیتم های تعریف شده نسبت به استاندارد و الزامات آن انطباق، محصول را با صدور گواهینامه فنی تأیید و بدین ترتیب تضمین کیفیت محصول را به مشتریان ثابت نمایند.

این همکاری می تواند به عنوان بازرس شخص ثالث نیز ارائه گردد.