Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

مديران كيفيت ديبان،انجام دهنده ممیزی سیستم های ISO 9001-ISO 14001-ISO45001-ISO 10002-ISO/TS 29001-ISO/IEC 17025                        شرکت مدیران کیفیت دیبان، مشاور در نصب و راه اندازی خطوط تولید                                  شركت مديران كيفيت ديبان، مشاور خريد خطوط توليد صنايع مفتولی و جوش، مشاور در ارتقاء كيفيت محصول                                          شركت ديبان با تجربه بالا در استقرار سيستمهاي رضايت مشتريان

سیستم های مدیریت کیفیت

یکی از خدمات شرکت مدیران کیفیت دیبان مشاوره برای استقرار سیستم های مدیریت کیفیت می باشد.

بدین منظور پس از کسب اطلاعات از اهداف مشتریان محترم جهت پیاده سازی سیستم روش اجرایی خاص برای هر شرکت با توجه به مشخصات سازمان متقاضی ( خدماتی – تولیدی ) نوشته می شود و طبق آن پروژ مشاوره اجرا می گردد.

مشاوره حاوی آماده سازی سازمان در رابطه با آموزش های آشنایی با استاندارد موردنظر، آموزش ممیزی داخلی، مستند سازی، شرح وظایف و مسئولیت ها، چارت سازمانی می باشد.
پس از خاتمه استقرار سیستم موردنظر، کارشناسان خبره شرکت مدیران کیفیت دیبان ممیزی نهایی را انجام داده و نکات نهایی را اصلاح نموده و سپس اتمام پیاده سازی کامل سیستم را به مدیریت سازمان اعلام می نماید. و اعلام پیاده سازی کامل سیستم را به مدیریت سازمان ارائه می نمایند.

هنگام ممیزی خارجی صدور گواهینامه کارشناسان مشاور ما در کنار سازمان پاسخگوی ممیزان خارجی می باشند و تا زمان دریافت گواهینامه حضور خواهند داشت.