Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

مديران كيفيت ديبان،انجام دهنده ممیزی سیستم های ISO 9001-ISO 14001-ISO45001-ISO 10002-ISO/TS 29001-ISO/IEC 17025                        شرکت مدیران کیفیت دیبان، مشاور در نصب و راه اندازی خطوط تولید                                  شركت مديران كيفيت ديبان، مشاور خريد خطوط توليد صنايع مفتولی و جوش، مشاور در ارتقاء كيفيت محصول                                          شركت ديبان با تجربه بالا در استقرار سيستمهاي رضايت مشتريان

ممیزی صدور گواهینامه

پس از اجرای مشاوره برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت مورد نظر سازمان:

شرکت مدیران کیفیت دیبان قادر است نیاز سازمان جهت عقد قرارداد با مؤسسات صدور گواهینامه مختلف را تأمین نماید.

قطعاً پس از انتخاب مؤسسه گواهی دهنده که می تواند خود شرکت مدیران کیفیت دیبان بوده و یا هر مؤسسه دیگری باشد، کارشناسان بخش مشاوره سیستم مدیریت کیفیت در هنگام ممیزی خارجی در محل سازمان حاضر بوده و در کنار کارکنان سازمان پاسخگوی سؤالات ممیزی خارجی خواهند بود. این همراهی تا انتها و زمان اخذ گواهینامه ادامه خواهد داشت.